Yrityksen säännöllinen investointi henkilöstönsä fyysiseen hyvinvointiin, kuten viikottaiseen pienryhmävalmennukseen Lauttasaari Movement Clubilla, tarjoaa tutkitusti lukuisia etuja sekä työntekijöille että itse yritykselle.

1. Parantunut työteho ja vähentyneet sairauspoissaolot Säännöllinen liikunta on todettu vähentävän stressioireita ja parantavan mielenterveyttä, mikä puolestaan voi vähentää sairauspoissaoloja. Tutkimukset osoittavat, että liikunnan lisääminen voi auttaa työntekijöitä hallitsemaan stressiä ja edistää henkisiä voimavaroja, mikä parantaa heidän yleistä työkykyään​ (UKK-instituutti)​.

2. Fyysinen terveys ja työkyvyn ylläpito Liikunta edistää monin tavoin fyysistä terveyttä, kuten sydän- ja verisuoniterveyttä, luiden tiheyttä ja lihasvoimaa. UKK-instituutin mukaan liikunnan avulla voidaan ehkäistä monia elintapasairauksia ja se on keskeinen osa työikäisten terveyden ylläpitoa​ (UKK-instituutti)​.

3. Työyhteisön ilmapiirin ja yhteishengen kohentuminen Yhteiset liikuntahetket, kuten ryhmävalmennukset, lisäävät vuorovaikutusta työntekijöiden välillä ja vahvistavat tiimihenkeä. Tämä sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä osa työhyvinvointia, ja se voi myös parantaa kommunikaatiota ja yhteistyötä työpaikalla.

4. Työnantajamielikuvan parantuminen Panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin yritykset voivat myös parantaa mainettaan houkuttelevina ja vastuullisina työnantajina. Tämä voi olla merkittävä etu rekrytoinnissa ja yrityksen maineen ylläpidossa.

5. Kustannussäästöt Vaikka TYHY-/TYKY-toimintaan sijoittaminen vaatii alkuinvestointeja, pitkällä tähtäimellä se voi tuottaa säästöjä vähentyneiden sairauspoissaolojen ja parantuneen työtehon myötä. Lisäksi UKK-instituutin tutkimus on osoittanut, että säännöllisen liikunnan integroiminen osaksi arkea voi vähentää terveydenhuollon kustannuksia ja parantaa elämänlaatua​ (UKK-instituutti)​.

Lauttasaari Movement Club tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka sopivat erinomaisesti yritysten TYHY-/TYKY-päivien järjestämiseen. Tarjoamamme pienryhmävalmennukset voivat olla juuri se keino, jolla yrityksenne voisi edistää yrityksen henkilöstön fyysistä ja henkistä hyvinvointia tehokkaasti.

Investoimalla työntekijöidenne hyvinvointiin yrityksenne ei ainoastaan paranna työtehoa ja vähennä poissaoloja, vaan myös rakentaa positiivista työnantajakuvaa ja edistävää työyhteisönne hyvää ilmapiiriä.


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *